O nas

Firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE Eugeniusz Krzywda uzyskała wsparcie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach działania Wspieranie Wdrażania Elektronicznego Biznesu Typu B2B na zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci.

Projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej.

Wartość projektu 755 850,00 zł. Wartość wkładu finansowanego 446 310,00 zł.

 

Fundusze Europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

Inwestujemy w przyszłość


HISTORIA FIRMY

KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE
EUGENIUSZ KRZYWDA

10.08.1981 Założenie firmy. Zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej nr. 8 wydane przez Urząd Miasta Świętochłowice
Rodzaj działalności: usługi remontowo-budowlane.
1989 Poszerzenie działalności o produkcję drobnowymiarowych elementów betonowych dla górnictwa i budownictwa tj. bloczki fundamentowe, bloczki ścienne, okładziny górnicze
1993 Zaprzestanie działalności remontowo-budowlanej.
Rozpoczęcie działalności handlowej materiałami budowlanym w obecnej siedzibie firmy w Świętochłowicach przy
ul. Krasickiego 21.
Skomputeryzowanie Działów Sprzedaży i Księgowości.
1994 Uruchomienie Oddziału w Rudzie Śląskiej przy ul. Katowickiej 18.
Handel materiałami budowlanymi.
Zaprzestanie produkcji elementów betonowych dla górnictwa.
1995 Rozpoczęcie współpracy ze Specjalistą ds. zarządzania i związane z tym rozpoczęcie wprowadzania nowoczesnych, rynkowych metod zarządzania firmą.
1997 Uruchomienie Oddziału w Raciborzu przy ul. Eichendorffa 7.
Handel materiałami budowlanymi i do produkcji mebli.
Zakup terenu o pow. 15 000 m2 w Świętochłowicach.
1998 Uruchomienie Oddziału w Piotrkowie Trybunalskim przy
ul. Wierzejskiej 94.
Handel materiałami budowlanymi.
Firma staje się Akcjonariuszem Grupy Zakupowej Polskie Składy Budowlane (PSB).
1999 Uruchomienie Oddziału w Warszawie przy ul. Bartyckiej 24.Handel materiałami budowlanymi.
2000

Zaprzestanie działalności handlowej w Oddziale w Raciborzu z uwagi na przeniesienie potencjału firmy na bardziej atrakcyjny rynek warszawski.
Zaprzestanie produkcji drobnowymiarowych elementów betonowych.

Otrzymanie wyróżnienia „ Firma z jakością”, przyznanego przez Polsko-Szwajcarskie Centrum Przedsiębiorczości, Politechnikę Śląską, Raich Limited London i Izbę Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości, Katowice.

Uzyskanie Certyfikatu „ Autoryzowany punkt sprzedaży Grupy Polskie Składy Budowlane”, przyznanego przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój.

Uzyskanie przez Oddział Piotrków Certyfikatu „ Autoryzowany punku sprzedaży produktów Rautaruukki Polska” przyznanego przez Rautaruukki Polska, Steel Structure Division, Żyrardów.

2001

Rozpoczęcie wdrażania Systemu Zarządzania Jakością według Normy ISO 9001:2000.

Uzyskanie tytułu kwalifikowanego poddostawcy:

Uzyskanie przez Oddział Warszawa, Certyfikatu „ Autoryzowany punkt sprzedaży Grupy Polskie Składy Budowlane”, przyznanego przez Grupę Polskie Składy Budowlane S.A. Wełecz 142, 28-100 Busko Zdrój.

2002

Uzyskanie Certyfikatu Systemu Jakości nr 100930 wg Normy ISO 9001:2000 w zakresie Sprzedaż Materiałów Budowlanych. Certyfikat wystawiony przez Bureau Veritas Quality International ( BVQI) (dnia 16.01.2002).           

Uzyskanie Wyróżnienia i Nominacji Finałowej w Ogólnopolskim Konkursie promującym polskie Firmy Sukcesu Gospodarczego „ Polski Sukces 2001”. Konkurs zorganizowany pod patronatem honorowym Ministerstwa Gospodarki RP. Dyplom wystawiony przez Ogólnopolskie Forum Promocji Biznesu (dnia 24.05.2002)

2001-2003 Współudział w organizacji z Urzędem Miejskim w Świętochłowicach i OSiR„ Skałka” trzech Rodzinnych Jarmarków Świętochłowickich; imprez mających na celu promocję i reklamę firm działających na tym rynku oraz głównych dostawców materiałów budowlanych.
2004 Nadanie przez Kapitułę II Edycji Konkursu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego tytułu „ Polski Kupiec Roku 2004” w branży Materiały Budowlane. Dyplom uznający kupiecki profesjonalizm wręczono na Międzynarodowych Targach Poznańskich.
Zakup dla celów inwestycyjnych w Piotrkowie Trybunalskim nieruchomości wraz z budynkiem o łącznej powierzchni 7 409 m2.
2005 W dniu 16.01.2005 odnowiono Certyfikat ISO (nr 164425 wydany przez BVQI) w zakresie: sprzedaż materiałów budowlanych.
2006 Uzyskanie dofinansowania na 2 projekty:
·                    „Wykonanie projektu technicznego przebudowy budynku i otaczającego terenu”
·                    „Przygotowanie do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP” w ramach Umowy zawartej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie, współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Sektorowego programu operacyjnego – Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw na lata 2004-2006, w ramach Priorytetu 2:Bezpośrednie wsparcie przedsiębiorstw, w ramach Działania 2.1.Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez doradztwo.
 
Organizacja Imprez reklamowo-promocyjnych z okazji 25-lecia P.W. KENPOL:
·         w dniu 8.09.2006 w Świętochłowicach dla kontrahentów i współpracowników Oddziałów Świętochłowice i Ruda
·         w dniu 13.10.2006 w Piotrkowie Trybunalskim dla kontrahentów i współpracowników Oddziałów Piotrków i Warszawa
    
2007 Impreza promocyjno-reklamowa „ Festyn Rodzinny” w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 2.09.2007 wraz z organizacją na terenie hurtowni „Dni Otwartych” promujących materiały budowlane i wykończeniowe.
            
Otrzymanie certyfikatu „ Gazele Biznesu 2007”. Certyfikat wydany przez „ Puls Biznesu” potwierdzający przynależność P.W. KENPOL do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. P.W. KENPOL zajął 1556 miejsce na 3795 firm klasyfikowanych w kraju i 198 miejsce na 485 firm z woj. śląskiego.
 
P.W. KENPOL – laureat I miejsca w Plebiscycie na Świętochłowickiego Przedsiębiorcę Roku 2007, zdobywca statuetki „Kryształowa Centauria”. Konkurs zorganizowano pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Świętochłowice Eugeniusza Mosia. Dyplom i statuetkę wręczono dnia 22 lutego 2008,podczas Świętochłowickiej Gali Przedsiębiorczości, której celem jest promowanie, integrowanie oraz zwiększenie konkurencyjności tutejszych przedsiębiorstw.
2008

Odnowienie, uzyskanego w dniu 16.01.2002, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością wg Normy ISO 9001:2000. Certyfikat wydany został przez Bureau Veritas Certification zaświadcza on, że System Zarządzania w P.W. KENPOL został oceniony i uznany jako zgodny w wymaganiami Międzynarodowej Normy ISAO 9001:2000 w zakresie: Sprzedaż Materiałów Budowlanych.
Nr certyfikatu: PL 8000017.

Zakup nieruchomości, o powierzchni 7629 m2 i rozpoczęcie inwestycji położonej w Świętochłowicach przy ul. Śląskiej 101.

2009

Otrzymanie certyfikatu „ Gazele Biznesu 2008”. Certyfikat wydany przez „ Puls Biznesu” potwierdzający przynależność P.W. KENPOL do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. P.W. KENPOL zajął 385 miejsce na 4104 firm klasyfikowanych w kraju i 43 miejsce na 523 firm z woj. śląskiego.
 
Od dnia 2.01.2009 zmiana nazwy firmy na:
KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE i zmiana siedziby firmy; nowy adres: 41-600 Świętochłowice, ul. Śląska 101.
 
Połączenie Oddziału Świętochłowice i O. Ruda w jeden Oddział Świętochłowice - Ruda z siedzibą: 41-600 Świętochłowice,
ul. Śląska 101.
Rozpoczęcie  sprzedaży samoobsługowej w oddziale.

12 maja podpisanie Aktu Notarialnego zakupu nieruchomości, o pow. 6000m 2,  w gminie Lesznowola, woj. mazowieckie, z przeznaczeniem pod przyszłą siedzibę Oddziału Warszawa.

W ramach X Edycji Rankingu Najbardziej Dynamicznych Małych i Średnich Firm KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE otrzymał Certyfikat „ Gazele Biznesu 2009”. Certyfikat ten, wydany przez „ Puls Biznesu” potwierdza przynależność firmy KENPOL do elitarnego Klubu Gazel Biznesu, grona najdynamiczniej rozwijających się firm. KENPOL zajął 1168 miejsce na 4008 firm klasyfikowanych w kraju i 151 miejsce na 527 firm z woj. śląskiego.

2010

Przyznanie w dniu 22 marca 2010, przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa, pomocy de minimis z funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Priorytet: Społeczeństwo Informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.2.: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typy B2B. Tytuł projektu:Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci”.


Firma Kreisel – Technika Budowlana Sp.z o.o,. nagrodziła  firmę KENPOL za wieloletnie i aktywne partnerstwo, przyznając jej  Znak Corporate Development Strategy of Kreisel, oraz zaliczyła ją do grona partnerów, którzy przyczynili się do rozwoju marki Kreisel.


GRUPA FRANSPOL – producent chemii budowlanej przyznał firmie KENPOL  tytuł OPTIMUS OPUS 2009 jako najlepszemu partnerowi w biznesie za wyjątkowe osiągnięcia we współpracy z firmą Franspol Sp. z o.o.

Odnowienie, uzyskanego w dniu 16.01.2002, Certyfikatu Systemu Zarządzania Jakością, teraz, wg Normy ISO 9001:2008. Certyfikat wydany przez Bureau Veritas Certification zaświadcza, że System Zarządzania w firmie KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE został oceniony i uznany jako zgodny w wymaganiami Międzynarodowej Normy ISAO 9001:2008 w zakresie: Sprzedaż Materiałów Budowlanych. Ważność Certyfikatu do:16 stycznia 2013.
Nr certyfikatu: PL 11000009/P.

2011

10 sierpnia firma KENPOL obchodziła 30-lecie  działalności. Z tej okazji we wszystkich oddziałach odbyły się spotkania z klientami.

Od września KENPOL korzysta z usługi doradczej, projektu systemowego PARP z zakresu ochrony środowiska, która jest finansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego- poddziałanie 2.2.1. Program Operacyjny: Kapitał Ludzki.

2012

Prezydent Miasta Świętochłowice za podstawie & 3 ust. 1 Regulaminu Rady Gospodarczej w dniu 13 lutego 2012 powołał p. Eugeniusza Krzywdę na członka Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Świętochłowice jako przedstawiciela KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE (Akt Powołania z dnia 16 lutego 2012 r. ).

30 marca 2012 zakończono projekt p.t. „ Zakup i wdrożenie dedykowanego systemu informatycznego do zarządzania relacjami: firma KENPOL MATERIAŁY BUDOWLANE, Eugeniusz Krzywda – kontrahenci” . Projekt dotowany był z funduszy Unii Europejskiej w ramach wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 -  2013.

12.07. 2012 odbiór Certyfikatu „ Lider Lokalnej Przedsiębiorczości 2011”, wydanego przez Kapitułę Oficyny Wydawniczej Regiony z Sosnowca (41-219 Sosnowiec, ul. Dojazdowa 2).
Firma KENPOL Materiały Budowlane Eugeniusz Krzywda znalazła się w gronie najlepszych przedsiębiorców wyłonionych spośród kilkudziesięciu tysięcy firm działających na terenie woj. śląskiego. W konkursie na Lidera... Kapituła brała pod uwagę takie czynniki jak: działanie na rzecz lokalnej przedsiębiorczości, zapobieganie bezrobociu, wspieranie akcji charytatywnych oraz szeroko rozumianą Społeczną Odpowiedzialność Biznesu.